सेंद्रिय पध्दतीची शेती ही काळाची गरज
Volume : IX Issue : VIII April-2023
प्रा. डॉ. गव्हाळे बी. व्ही.
ArticleID : 842
Download Article
Abstract :

भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये शेतील खूपच महत्व आहे. महात्मा गांधीजींच्या शब्दात सांगावयाचे झाले तर, भारतीय अर्थव्यवस्थेचा शेती हा पाया आहे. आत्मा आहे. कणा आहे. स्वातत्र्योत्तर काळामध्ये भारताला अन्नधान्याची टंचाई निर्माण होत होती.

Keywords :
References :

Recent Articles

Read More >>

Publication Place

Shri Ashok Shivaji Ekaldevi
Sr No 33/8/6 Wadgaon,
BK FL At No10,
Dnyanesh Apart
Pune - 411041
Mob : +91-9422460023
Email : g.sanjayjee@gmail.com