शेतीक्षेत्र : स्थिती, आव्हाने आणि भारतीय आर्थिक विकासातील भूमिका
Volume : IX Issue : VIII April-2023
प्रवीण सोमा पारधी
ArticleID : 840
Download Article
Abstract :

कोणत्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील शेती क्षेत्राचे महत्व अनण्यसाधारण आहे .वाढत्या लोकसंख्येची अन्नधान्याची व रोजगाराची गरज पूर्ण करण्यासाठी तसेच उद्योग व सेवाक्षेत्राच्या विकासामध्ये शेतीची भूमिका महत्वपूर्ण आहे .शेती क्षेत्राचा स्थूल देशांतर्गत उत्पादनामध्ये १९५१ मध्ये ५५ टक्के इतका वाटा होता

Keywords :
References :

Recent Articles

Read More >>

Publication Place

Shri Ashok Shivaji Ekaldevi
Sr No 33/8/6 Wadgaon,
BK FL At No10,
Dnyanesh Apart
Pune - 411041
Mob : +91-9422460023
Email : g.sanjayjee@gmail.com