धनगर समाजाची लोककला
Volume : IX Issue : X June-2023
श्रीकांत सिध्दाप्पा कुरणे
ArticleID : 860
Download Article
Abstract :

प्राचीन काळापासून पशुपालन करणारा समाज म्हणजे धनगर समाज होय. .आपल्या पशुपालन व्यवसायामुळे सर्वत्र पसरलेला व तेथील भाषेनुसार वेगवेगळ्या नावाने ओळखला जाणारा समाज म्हणजे धनगर समाज होय. धनगर समाजाची सिद्धपरंपरा प्रसिद्ध आहे. हलामत हे धनगर समाज भगवद्गीतेप्रमाणे मानते.

Keywords :
References :

Recent Articles

Read More >>

Publication Place

Shri Ashok Shivaji Ekaldevi
Sr No 33/8/6 Wadgaon,
BK FL At No10,
Dnyanesh Apart
Pune - 411041
Mob : +91-9422460023
Email : g.sanjayjee@gmail.com