महात्मा ज्योतिराव फुले व सत्यशोधक समाज यांचे कार्य:
Volume : IX Issue : III November-2022
प्रा. डॉ. एस.एस. इंगोले
ArticleID : 794
Download Article
Abstract :

भारतातील बहुजन समाजाचे उध्दारक, दलीत-पतित यांचे उध्दारक भारतातील बहुजनांच्या शोषणाचे वर्णन करणारे पहिले समाजसुधारक म्हणुन ज्योतिराव फुले यांचे नाव घेतल्या जाते.

Keywords :
References :

Recent Articles

Read More >>

Publication Place

Shri Ashok Shivaji Ekaldevi
Sr No 33/8/6 Wadgaon,
BK FL At No10,
Dnyanesh Apart
Pune - 411041
Mob : +91-9422460023
Email : g.sanjayjee@gmail.com