19 वे शतकात ‘उमरावती‘ आशिया खंडातील कापसाची मुख्यपेठ
Volume : IV Issue : XI July-2018
प्रा. डाॅ. अनिल ठाकरे
ArticleID : 468
Download Article
Abstract :

व-हाडात प्राचीन काळापासुन कापसाीच पैदास होत होती. कापसाची मोठया प्रमाणावर लागवड करणे व कापसाचे सूत काढुन त्याचे कापड विणनेयाचा मुळ संषोधक व-हाडाचा ऋषी गृत्समद असल्याचा उल्लेख ऋग्वेदातील व्दितीय मंडलात आहे.

Keywords :
References :

Recent Articles

Read More >>