आदिवासी विकासातील योगदान : आश्रमशाळा वाकडी – शांतिवन (ता. पनवेल जि. रायगड)
Volume : III Issue : VIII April-2017
सौ. विजयश्री राजेंद्र पाटील
ArticleID : 355
Download Article
Abstract :

जनगणना २०११ नुसार रायगड जिल्हातील पनवेल तालुक्याची लोकसंख्या सुमारे ७, ५०, २३६ आहे. तर पनवेलमधील ठाकूर आणि कातकरी या आदिवासी जमातींची लोकसंख्या सुमारे ४८, १६२ आहे.

Keywords :
References :

Recent Articles

Read More >>