Volume : II Issue : XII August-2016
389
SUFI SAINTS IN KARNATAKA STATE
Sujatha S. Havaragi
Dr. Shish Ram Boyat
Abstract References Keywords Download Article
274
राजर्षी छ.शाहू महाराजाचे पुरोगामी दृष्टीकोन
डॉ.संजय गायकवाड
Abstract References Keywords Download Article
273
AN INTRODUCTION TO ARTHUNA TEMPLE
Ila Mehta
Abstract References Keywords Download Article
272
स्वा.सावरकरांची सामाजिक सुधारणेबद्दलची भुमिका
प्रा.मनिषा बंडुराव रोकडे
Abstract References Keywords Download Article
271
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर व दलित चळवळ : एक अभ्यास
प्रा.सुमन लक्ष्मणराव केंद्रे
Abstract References Keywords Download Article
270
“सोलापूर जिल्ह्यातील मंदिर वास्तुकला”
प्रा. सदाशिव रामचंद्र देवकर
Abstract References Keywords Download Article
269
मराठ्यांच्या स्वातंत्र्ययुद्धातील जिंजीचे महत्त्व
डॉ. शरद उत्तमराव गावंडे
Abstract References Keywords Download Article
268
ब्रिटिशकालीन नाशिक जिल्ह्यातील शैक्षणिक विकास (इ.स.१९००-१९१५)
भोज छाया भास्कर
Abstract References Keywords Download Article
266
सिंधू संस्कृतीतील कृषि व्यवस्था व आर्थिक जीवन
प्रा.रेवणसिद्ध रामभाऊ बेरुणगीकर
-
Abstract References Keywords Download Article
265
यादव राजघराण्याच्या पतानाची मीमांसा
प्रा. डॉ. सुशीलकुमार शंकरराव सरवदे
Abstract References Keywords Download Article

Recent Articles

Read More >>

Publication Place

Shri Ashok Shivaji Ekaldevi
Sr No 33/8/6 Wadgaon,
BK FL At No10,
Dnyanesh Apart
Pune - 411041
Mob : +91-9422460023
Email : g.sanjayjee@gmail.com