यादव राजघराण्याच्या पतानाची मीमांसा
Volume : II Issue : XII August-2016
प्रा. डॉ. सुशीलकुमार शंकरराव सरवदे
ArticleID : 265
Download Article
Abstract :

देवगिरीचे सेऊन किंवा यादव इ.स.८५० ते १३१८ असे सुमारे ४७५ वर्षे दक्षिण पथावर सुरुवातीला मांडलिक म्हणुन व नंतर स्वतंत्रपणे राज्य केले.तुंगभद्र नदीपासून ते नर्मदापर्यंतच्या मधल्या पट्ट्यात त्यांचे राज्य मोडत असे.

Keywords :
References :

Recent Articles

Read More >>

Publication Place

Shri Ashok Shivaji Ekaldevi
Sr No 33/8/6 Wadgaon,
BK FL At No10,
Dnyanesh Apart
Pune - 411041
Mob : +91-9422460023
Email : g.sanjayjee@gmail.com