ब्रिटिशकालीन नाशिक जिल्ह्यातील शैक्षणिक विकास (इ.स.१९००-१९१५)
Volume : II Issue : XII August-2016
भोज छाया भास्कर
ArticleID : 268
Download Article
Abstract :

में १८६४ मध्ये नासिक नगरपालिकेची स्थापना झाल्यानंतर प्राथमिकशाळा नगरपालिकेकडे चालविण्यासाठी देण्यात आल्या.इंग्रजी भाषेचे महत्त्व वाढू लागल्यावर उर्दू शाळेत इंग्रजी वर्ग सुरु करण्यात आले.कलकत्ता येथील ‘बेथुन कॉलेज’ स्वत: लार्ड डलहौसीने स्वखर्चाने चालवले होते.

Keywords :
References :

Recent Articles

Read More >>

Publication Place

Shri Ashok Shivaji Ekaldevi
Sr No 33/8/6 Wadgaon,
BK FL At No10,
Dnyanesh Apart
Pune - 411041
Mob : +91-9422460023
Email : g.sanjayjee@gmail.com