संतनामदेवांच्या चरित्रातील काही शंकास्थळे
Volume : I Issue : VIII April-2015
श्रीहरी रंगनाथराव पितळे
None
ArticleID : 94
Download Article
Abstract :

भारतीय इतिहास संतमहात्म्यांनी केलेले कार्य मोलाचे आहे. म्हणून त्यांचे महाराष्ट्राच्या सांस्कृतीक – साहित्यीक इतिहासातील स्थान अलौकीक आहे. या सर्व संतांची अमृतवाणी शतकानुशतके महाराष्ट्रीय मनाला संजीवनी देत आहे. संत नामदेवांनी मराठी सारस्वतास अभंगवृत्तीची म

Keywords :
References :

Recent Articles

Read More >>

Publication Place

Shri Ashok Shivaji Ekaldevi
Sr No 33/8/6 Wadgaon,
BK FL At No10,
Dnyanesh Apart
Pune - 411041
Mob : +91-9422460023
Email : g.sanjayjee@gmail.com