छत्रपती संभाजी महाराजांचे वतन विषयक धोरण
Volume : I Issue : VII March-2015
धनंजय नागोराव मोगले
None
ArticleID : 87
Download Article
Abstract :

मराठे कालीन राज्यकर्त्याच्या वतन विषयक धोरणांची चर्चा करत असताना छत्रपती शिवाजी महाराजांनंतर गादीवर आलेले छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या धोरणासाठी संबंधी विचार करणे आवश्यक ठरते . छत्रपती संभाजी महाराजांची कारकिर्द ही १६८०-८९ अशी अल्पशी तरी वतनदारांना सांभा

Keywords :
References :

Recent Articles

Read More >>

Publication Place

Shri Ashok Shivaji Ekaldevi
Sr No 33/8/6 Wadgaon,
BK FL At No10,
Dnyanesh Apart
Pune - 411041
Mob : +91-9422460023
Email : g.sanjayjee@gmail.com