‘राजर्षी शाहू छत्रपती’ आणि अस्पृश्यता – निवारण
Volume : I Issue : VII March-2015
बालाजी गंगावणे
None
ArticleID : 84
Download Article
Abstract :

भारतीय समाजव्यवस्थेला ‘जातीप्रथा’ हा लागलेला असाध्य रोग, कलंक असून त्याने भारतीय समाजातील शूद्रांचे, बहुजनासामाजाचे जीवनाचे पूर्णपणे उध्दवस्त करून टाकले होते. हजारो वर्षे बहुजन समाज या सामाजिक गुलामगिरीतच पशुपेक्षाही हीन जीवन जगत होता. आधुनिक काळात ही अमा

Keywords :
References :

Recent Articles

Read More >>

Publication Place

Shri Ashok Shivaji Ekaldevi
Sr No 33/8/6 Wadgaon,
BK FL At No10,
Dnyanesh Apart
Pune - 411041
Mob : +91-9422460023
Email : g.sanjayjee@gmail.com