प्राचीन महाराष्ट्रातील जलव्यवस्थापनाचे विविध स्त्रोत – एक अभ्यास
Volume : I Issue : VI February-2015
राम फुन्ने
None
ArticleID : 79
Download Article
Abstract :

‘जलव्यवस्थापन’ हे प्राचीन मानवाच्या जीवनाचे अतिशय वैशिष्ट्येपूर्ण असे अंग होते. प्राचीन काळापासून भारतातील सर्वच नगरे नद्यांच्या तिरावर किंवा एखाद्या तलावाजवळ वसलेली होती. कायम किंवा निश्चित पाणीपुरवठा सहज उपलब्ध होईल अशा ठिकाणाचा शोध घेऊन मग त्याच ठिकाणी

Keywords :
References :

Recent Articles

Read More >>

Publication Place

Shri Ashok Shivaji Ekaldevi
Sr No 33/8/6 Wadgaon,
BK FL At No10,
Dnyanesh Apart
Pune - 411041
Mob : +91-9422460023
Email : g.sanjayjee@gmail.com