"वारकरी संप्रदायाचे बदलते स्वरूप"
Volume : IX Issue : II October-2022
डॉ. संजय गायकवाड
ArticleID : 778
Download Article
Abstract :

भक्ती चळवळीचा उदय प्रथम दक्षिण भारतात झाला असे मानले जाते. भक्ती ही माणसाची स्वाभाविक प्रवृत्ती असून जेव्हा मानव पृथ्वीतलावर आला तेव्हापासूनच भक्ती या संकल्पनेचा उदय झाला.

Keywords :
References :

Recent Articles

Read More >>

Publication Place

Shri Ashok Shivaji Ekaldevi
Sr No 33/8/6 Wadgaon,
BK FL At No10,
Dnyanesh Apart
Pune - 411041
Mob : +91-9422460023
Email : g.sanjayjee@gmail.com