महात्मा जोतीराव फुले यांचे पाणी व्यवस्थापन विषयक विचार : एक अभ्यास
Volume : IX Issue : II October-2022
श्री. मुकुंद का. गोरे
प्रा.डॉ.नंदकुमार बोधगीरे
ArticleID : 775
Download Article
Abstract :

भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. भारतातील बहुसंख्य लोक खेड्यात राहतात. शेती हा या देशातील बहुसंख्य लोकांचा प्रमुख व्यवसाय आहे.

Keywords :
References :

Recent Articles

Read More >>

Publication Place

Shri Ashok Shivaji Ekaldevi
Sr No 33/8/6 Wadgaon,
BK FL At No10,
Dnyanesh Apart
Pune - 411041
Mob : +91-9422460023
Email : g.sanjayjee@gmail.com