संगीतातील स्वर श्रुती संकल्पन्ना
Volume : VIII Issue : VI February-2022
प्रा. डॉ. महेश शामराव दाडगे
ArticleID : 756
Download Article
Abstract :

भारतीय संगीत हे स्वर आणि लयाच्या शिस्वबध्द प्रस्तूतीकरणावर आधारीत आहे. संगीतात सात स्वर असतात ही सर्वसामान्य माहिती सर्वांनाच माहिती आहे. सात स्वरांच्या या समुहास सप्तक असे म्हणतात. भारतीय संगीतातील या सप्तकातील सात स्वर न्निम्न्नलिखीत स्वरपात लिहीले व संबोधले जातात.

Keywords :
References :

Recent Articles

Read More >>

Publication Place

Shri Ashok Shivaji Ekaldevi
Sr No 33/8/6 Wadgaon,
BK FL At No10,
Dnyanesh Apart
Pune - 411041
Mob : +91-9422460023
Email : g.sanjayjee@gmail.com