मूल्यशिक्षण एक अभ्यास
Volume : VIII Issue : VI February-2022
प्रा.डॉ.एस.एस.इंगोले
-
ArticleID : 753
Download Article
Abstract :

मानवी उत्क्रांतीवादाचा विचार केला तर आपल्याला असे दिसेल की प्राचीन काळापासून मानव आपल्या मूलभूत गरजा भागवत होता. या गरजा भागविण्यासाठी त्याने निसर्गामध्ये असलेल्या गोष्टींचा उपयोग करून घेतला.

Keywords :
References :

Recent Articles

Read More >>

Publication Place

Shri Ashok Shivaji Ekaldevi
Sr No 33/8/6 Wadgaon,
BK FL At No10,
Dnyanesh Apart
Pune - 411041
Mob : +91-9422460023
Email : g.sanjayjee@gmail.com