संत जनाबाईंच्या अभंगातील भक्तिभाव
Volume : I Issue : VI February-2015
शांताराम शेलार
None
ArticleID : 74
Download Article
Abstract :

संत मंडळातील अभंगात जनाबाईचे विविध प्रकारचे अभंग आज उपलब्ध आहेत. त्यातील आत्मनिष्ठ व करुणापर अभंगातून जनाबाईच्या व्यक्तित्त्वाचे पैलू स्पष्ट होतात. अभंगाची शब्दरचना अचूक व मार्मिक अशी आहे, कल्पनावैभव, दृष्टान्त – दाखले, सहज सोपे असेच आहेत. अभंग भावपूर्ण व

Keywords :
References :

Recent Articles

Read More >>

Publication Place

Shri Ashok Shivaji Ekaldevi
Sr No 33/8/6 Wadgaon,
BK FL At No10,
Dnyanesh Apart
Pune - 411041
Mob : +91-9422460023
Email : g.sanjayjee@gmail.com