ब्रम्हपूरीची बादशाही छावणी
Volume : I Issue : VI February-2015
सिताराम वसंत कोकरे
None
ArticleID : 69
Download Article
Abstract :

मराठयांच्या इतिहासात महत्त्व असणारी अनेक ऐतिहासिक स्थळे व स्मारके आज मंगळवेढा शहराच्या आसपास त्याचप्रमाणे मंगळवेढा तालुक्यात असल्याचे आपणास दिसतात.

Keywords :
References :

Recent Articles

Read More >>

Publication Place

Shri Ashok Shivaji Ekaldevi
Sr No 33/8/6 Wadgaon,
BK FL At No10,
Dnyanesh Apart
Pune - 411041
Mob : +91-9422460023
Email : g.sanjayjee@gmail.com