प्रसार माध्यमाचा इतिहास एक अभ्यास
Volume : VII Issue : II October-2020
डॉ. लदाफ शफ़ी खजामैनोद्दीन
ArticleID : 670
Download Article
Abstract :

‘प्रसारमाध्यम’ या शब्दाचे दोन विभाग पडतात जसे ‘प्रसार’ याचा अर्थ आपले मत दूरपर्यंत दुसऱ्याला पोचविणे तर दुसरा अर्थ असा होतो की एखादी बातमी किंवा समाचार लोकांपर्यंत पोहोचवण्याची असेल तर दुसऱ्या कडून तिसऱ्या कडे दवंडी लावून त्या बातमीचा प्रसार व प्रचार करीत असे.

Keywords :
References :

Recent Articles

Read More >>

Publication Place

Shri Ashok Shivaji Ekaldevi
Sr No 33/8/6 Wadgaon,
BK FL At No10,
Dnyanesh Apart
Pune - 411041
Mob : +91-9422460023
Email : g.sanjayjee@gmail.com