जंगल सत्याग्रहातील सातारा जिल्हयाचे योगदान
Volume : IV Issue : III November-2017
प्रा.डॉ.बोडखे संजीव सुखलाल
ArticleID : 663
Download Article
Abstract :

महात्मा गांधीजींनी सन 1930 मध्ये सविनय कायदेभंग चळवळ सुरू केली. या चळवळीमध्ये जे उपक्रम राबविले होते त्यामध्ये मीठाचा सत्याग्रह, साराबंदी चळवळ व जंगल सत्याग्रह यांचा समावेश करण्यात आलेला होता.

Keywords :
References :

Recent Articles

Read More >>

Publication Place

Shri Ashok Shivaji Ekaldevi
Sr No 33/8/6 Wadgaon,
BK FL At No10,
Dnyanesh Apart
Pune - 411041
Mob : +91-9422460023
Email : g.sanjayjee@gmail.com