श्रीसंत चोखमेळा
Volume : I Issue : VI February-2015
हसिना तांबोळी
None
ArticleID : 64
Download Article
Abstract :

नामदेवाच्या संत मांदियाळीतील चोखोबा यांचा कालखंड १३ वे शतक असा निशिचत केला तर आज या घटनेला जवळ जवळ सातशे वर्षे उलटून गेली आहेत .भारतातील मौखिक पंरपरेचा विचार करता चौखेबांच्या व्यक्तीगत जीवनाविषयी था थोर देवमाणसे आपल्या व्यक्तीगत जीवनाचा लिखित उल्लेख न क

Keywords :
References :

Recent Articles

Read More >>

Publication Place

Shri Ashok Shivaji Ekaldevi
Sr No 33/8/6 Wadgaon,
BK FL At No10,
Dnyanesh Apart
Pune - 411041
Mob : +91-9422460023
Email : g.sanjayjee@gmail.com