लातूर जिल्ह्यातील निलंगा आणि औसा परिसरातील दर्ग्यांचा आढावा : एक अभ्यास
Volume : V Issue : XII August-2019
डॉ. लदाफ एस.के.
ArticleID : 636
Download Article
Abstract :

हा दर्गा औसा शहरातील इदगाह मैदानाच्या बाजुस आहे आज या दर्ग्याच्या आजुबाजूला लोक वस्ती अस्तित्वात आहे. या दर्ग्याजवळ नगर परिषदीचे सभागृह आहे.

Keywords :
References :

Recent Articles

Read More >>

Publication Place

Shri Ashok Shivaji Ekaldevi
Sr No 33/8/6 Wadgaon,
BK FL At No10,
Dnyanesh Apart
Pune - 411041
Mob : +91-9422460023
Email : g.sanjayjee@gmail.com