संत कान्होपात्रा
Volume : I Issue : VI February-2015
भाग्यश्री पांडुरंग जाधव
None
ArticleID : 63
Download Article
Abstract :

संत भूमी म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्रातील मंगळवेढा परिचित आहे.हजारो वर्षापासून मंगळवेढा या नगरास एक भव्यदिव्य ऐतिहासीक पंरपंरा लाभली असून महाराष्ट्रातील अनेक संत सज्जनांचा सहवास या नगरीला लाभला आहे. याच संत परंपरेतील स्त्री संत कान्होपात्राचे वास्तव्य मंगळवे

Keywords :
References :

Recent Articles

Read More >>

Publication Place

Shri Ashok Shivaji Ekaldevi
Sr No 33/8/6 Wadgaon,
BK FL At No10,
Dnyanesh Apart
Pune - 411041
Mob : +91-9422460023
Email : g.sanjayjee@gmail.com