महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि उपाय
Volume : V Issue : XI July-2019
प्रा.डॉ. देवकाते बी. एन.
ArticleID : 579
Download Article
Abstract :

शेतकरी या शब्दाचा शब्दश : अर्थ पहिला असता शेतकरी म्हणजे जमिनीत , शेतात कष्ट करून घाम गाळणारा उत्पादक घटक ज्याच्यावर बहुसंख्य जनता अवलंबुन असते असा तो शेतकरी.

Keywords :
References :

Recent Articles

Read More >>

Publication Place

Shri Ashok Shivaji Ekaldevi
Sr No 33/8/6 Wadgaon,
BK FL At No10,
Dnyanesh Apart
Pune - 411041
Mob : +91-9422460023
Email : g.sanjayjee@gmail.com