पेशवे काळातील मध्यपान आणि शासन व्यवस्था १६३० ते १८१८
Volume : V Issue : X June-2019
प्रा. डॉ. पाटोळे डी.एन
ArticleID : 567
Download Article
Abstract :

पेशवे काळातील मध्यपान या विषया बाबत विचारणा केल्यास आपणाला या काळात मध्यपान दारू पिण्याचे मोठ्या प्रमाणात केल्याचे दिसते.

Keywords :
References :

Recent Articles

Read More >>

Publication Place

Shri Ashok Shivaji Ekaldevi
Sr No 33/8/6 Wadgaon,
BK FL At No10,
Dnyanesh Apart
Pune - 411041
Mob : +91-9422460023
Email : g.sanjayjee@gmail.com