पर्यटन आणि इतिहास
Volume : V Issue : X June-2019
Vijaya H. Gaikwad
ArticleID : 563
Download Article
Abstract :

पर्यटन हा जरी भूगोलाचा एक विषय असला तरी याचे इतिहासाशी अत्यंत जवळचे संबंध आहेत. पर्यटन भूगोल ही मानवी भूगोलाचीएक शाखा आहे.

Keywords :
References :

Recent Articles

Read More >>

Publication Place

Shri Ashok Shivaji Ekaldevi
Sr No 33/8/6 Wadgaon,
BK FL At No10,
Dnyanesh Apart
Pune - 411041
Mob : +91-9422460023
Email : g.sanjayjee@gmail.com