ब्रिटीशकालीन शेतकरी उठाव व राजकारण
Volume : V Issue : IX May-2019
प्रा. आर.जे.लोखंडे
ArticleID : 559
Download Article
Abstract :

ब्रिटिश राजवट भारतातील कोणत्याही जाती - जमातीने अथवा वर्गाने कधी संपूर्णत: स्वीकारली नाही की सहन केली नाही.

Keywords :
References :

Recent Articles

Read More >>

Publication Place

Shri Ashok Shivaji Ekaldevi
Sr No 33/8/6 Wadgaon,
BK FL At No10,
Dnyanesh Apart
Pune - 411041
Mob : +91-9422460023
Email : g.sanjayjee@gmail.com