छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्वराज्य हे पहिले लोकशाही राज्य
Volume : V Issue : VIII April-2019
डॉ. लदाफ एस.के.
ArticleID : 542
Download Article
Abstract :

साडेतीनशे वर्षापुर्वी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी शेतक-यांना बि-बियाने अवजारे बैलगाडी, बैलाची जोडी, मोफत पुरवठा करीत असत.

Keywords :
References :

Recent Articles

Read More >>

Publication Place

Shri Ashok Shivaji Ekaldevi
Sr No 33/8/6 Wadgaon,
BK FL At No10,
Dnyanesh Apart
Pune - 411041
Mob : +91-9422460023
Email : g.sanjayjee@gmail.com