"मराठी साहित्याचा स्वातंत्र्य चळवळीशी असलेला ऋणानुबंध"
Volume : V Issue : VII March-2019
प्रा. सोनवले आर. आर.
ArticleID : 524
Download Article
Abstract :

साहित्य हे मानवी जीवनाचा आरसा असतो तर साहित्यिक हा समाज जीवनाचा, मानवी जीवनाचा भाष्यकार असतो. अशा या भाष्यकारांनी मानवी जीवनातील विविध अंगाला स्पर्श केलेला आपल्याला दिसून येतो.

Keywords :
References :

Recent Articles

Read More >>

Publication Place

Shri Ashok Shivaji Ekaldevi
Sr No 33/8/6 Wadgaon,
BK FL At No10,
Dnyanesh Apart
Pune - 411041
Mob : +91-9422460023
Email : g.sanjayjee@gmail.com