पेशव्यांचा शूर सेनापती: बापू गोखले
Volume : III Issue : XII August-2017
श्री. कुंभार अनिल भिमराव
ArticleID : 513
Download Article
Abstract :

दुस-या बाजीराव पेशव्यांच्या कालखंडात अनेक शूर सरदार होते. त्यामध्ये विठोजी होळकर, सातारचे चतुरसिंग भोसले, शिंदे, रास्ते, पटवर्धन, नागपुरकर भोसले, खंडेराव घोरपडे, आनंदराव घोरपडे, आनंदराव बाबर, दुर्गासिंग मोहिते इत्यादी सरदार होते,

Keywords :
References :

Recent Articles

Read More >>

Publication Place

Shri Ashok Shivaji Ekaldevi
Sr No 33/8/6 Wadgaon,
BK FL At No10,
Dnyanesh Apart
Pune - 411041
Mob : +91-9422460023
Email : g.sanjayjee@gmail.com