औरंगपुरचा इतिहास
Volume : V Issue : I September-2018
प्रा. निळे एस. जी.
ArticleID : 487
Download Article
Abstract :

राष्ट्रीय सेवा योजने अंतर्गत २००९-१० या वर्षात पद्मश्री विखे पाटील कॉलेज चा कॅम्प औरंगपुर या गावी घेण्यात आला. या योजने अंतर्गत औरंगपुर गावाचा इतिहास लिहिण्याचेकाम हाती घेण्यात आले. संदर्भ साधने

Keywords :
References :

Recent Articles

Read More >>

Publication Place

Shri Ashok Shivaji Ekaldevi
Sr No 33/8/6 Wadgaon,
BK FL At No10,
Dnyanesh Apart
Pune - 411041
Mob : +91-9422460023
Email : g.sanjayjee@gmail.com