“छत्रपती शाहु महाराजांच्या कृषी क्षेत्राच्या विकासाची प्रासंगिकता - एक चिकीत्सक अध्ययन“
Volume : IV Issue : XI July-2018
प्रा.डाॅ.गजानन बी. बनचरे
ArticleID : 464
Download Article
Abstract :

भारतात छत्रपती शाहु महाराजांना लोकतंत्रवादी व समाजसुधारक म्हणुन ओळखले जाते. त्यांना कोल्हापूर संस्थांनच्या इतिहासात असाधारण स्थान आहे.

Keywords :
References :

Recent Articles

Read More >>