महापूर (जिल्हा लातूर येथील प्रथिमेचे शिवपिंड)
Volume : III Issue : XII August-2017
समाधान भानुदास हाके
-
ArticleID : 457
Download Article
Abstract :

महापूर हे गाव लातूर तालुक्या\पासून १२ कि.मी. अंतरावर आहे. या गावाचे क्षेत्रफळ १०१४.४० हेक्टर आहे. हे गाव माजरा नदीच्या डाव्या काठावर वसलेले आहे. गावापासून १ कि.मी. अंतरावर

Keywords :
References :

Recent Articles

Read More >>

Publication Place

Shri Ashok Shivaji Ekaldevi
Sr No 33/8/6 Wadgaon,
BK FL At No10,
Dnyanesh Apart
Pune - 411041
Mob : +91-9422460023
Email : g.sanjayjee@gmail.com