बहुजन समाज उद्धारक शाहू महाराज
Volume : IV Issue : IX May-2018
प्रा. देवकाते बी. एन.
ArticleID : 447
Download Article
Abstract :

महाराष्ट्रात १९ व्या शतकात समाज प्रबोधनाचे युग सुरु झाले. समाजात अंधश्रद्धा, रूढी परंपरा, जातीय विषमता मोठ्या प्रमाणात होती.

Keywords :
References :

Recent Articles

Read More >>