शेतीचे बदलते स्वरूप आणि शेतकरी चळवळी
Volume : IV Issue : IX May-2018
प्रा. जगदिश द. हेंडवे
ArticleID : 435
Download Article
Abstract :

प्राचीन काळापासून भारत कृषीप्रधान देश आहे. शेती हा बहुसंख्य लोकांचा आजही व्यवसाय आहे. तेच लोकांच्या उपजिविकेचे मुलभूत साधन आहे.

Keywords :
References :

Recent Articles

Read More >>