महानुभाव संप्रदाय आणि साहित्य निर्मिती
Volume : IV Issue : VIII April-2018
संध्या रूस्तुम येवले
ArticleID : 430
Download Article
Abstract :

यादवाच्या राजवटीखाली नांदणाा-या तेराव्या शतकातील महाराष्ट्रात अनेक धर्मसंप्रदाय अस्तित्वात होते. त्यात जैन, बौध्द,नाथ, महानुभाव, लिंगायत, वारकरी, दत्त, वैष्णव, अवधूत, आनंद, इत्यादींचा समावेश होतो.

Keywords :
References :

Recent Articles

Read More >>