संत ज्ञानेश्वर यांच्या अभंगातून प्रकट झालेला जीवनानुभव
Volume : IV Issue : VI February-2018
प्रा. राजकुमार नागनाथ नवले
ArticleID : 422
Download Article
Abstract :

महाराष्ट्र ही संताची भूमी आहे. ज्ञानदेवांनी पाया रचला, तुकारामांना कळसाचे भाग्य लाभले तर मुक्ताबाईनी ध्वज फडकवला.

Keywords :
References :

Recent Articles

Read More >>

Publication Place

Shri Ashok Shivaji Ekaldevi
Sr No 33/8/6 Wadgaon,
BK FL At No10,
Dnyanesh Apart
Pune - 411041
Mob : +91-9422460023
Email : g.sanjayjee@gmail.com