उत्तर सोलापूर तालुक्यातील प्राथमिक शिक्षिकांच्या ‘स्व’ संकल्पना व व्यावसायिक समाधानाचा अभ्यास
Volume : IV Issue : VI February-2018
डॉ. एस. एस. राऊत
श्री. डी. आय. गायकवाड, श्रीमती. एस. डी. विधाते
ArticleID : 417
Download Article
Abstract :

भारतीय स्त्री प्राचीन काळापासून शिक्षण घेण्यात व त्याचा प्रसार करण्यात अग्रेसर आहे. शिक्षणामुळे स्त्रीयांच्या कार्यशक्तीला वाव मिळाला आहे.

Keywords :
References :

Recent Articles

Read More >>

Publication Place

Shri Ashok Shivaji Ekaldevi
Sr No 33/8/6 Wadgaon,
BK FL At No10,
Dnyanesh Apart
Pune - 411041
Mob : +91-9422460023
Email : g.sanjayjee@gmail.com