भारतातील सांप्रदायिकवादाच्या विकासामध्ये ब्रिटिश प्राचार्यं थियोडोर बेकने अलीगड चळवळीला दिलेले जातीयवादी स्वरूप एक अभ्यास
Volume : IV Issue : III November-2017
प्रा. डॉ. संतोष शंकरराव इंगोले
ArticleID : 387
Download Article
Abstract :

इ. स. १८८६ ते. इ. स. १९०६ हा कालखंड भारताच्या राजकीय, सामाजिक, धार्मिक बदलांच्या भूमिकेतून अतिशय महत्वाचा मानल्या जातो.

Keywords :
References :

Recent Articles

Read More >>