‘‘वाकाटक राजवटीतील स्त्रियांचा राजकारणातील प्रेरणादायी सहभाग’’
Volume : IV Issue : III November-2017
प्रा.डाॅ.वाय.एस.माहुरे
ArticleID : 383
Download Article
Abstract :

भारतीय संस्कृती ही जगातील प्राचिन संस्कृती इथे प्राचिन काळापासुन स्त्रियांचा सनमान केला जातो. वाकाटक राजवटीत राजघराण्यातील स्त्रियांना बरोबरीने वागविले होते.

Keywords :
References :

Recent Articles

Read More >>