भारतीय संविधान आणि मानवी हक्क चळवळ
Volume : III Issue : VIII April-2017
प्रा. गायकवाड प्रेमचंद गुड्डू
ArticleID : 352
Download Article
Abstract :

व्यक्ती व शासन यांच्यातील संबंध मानवाधिकाराचे स्वरूप ओ आशय या संदर्भातून निश्चित होत असतात. शासनाचा प्रकार कोणता आहे यावर मानवाधिकाराचे संरक्षण अवलंबून आहे.

Keywords :
References :

Recent Articles

Read More >>