जलव्यवस्थापनातील उत्कृष्ट विहिर खजाना बावडी-बीड
Volume : III Issue : VII March-2017
डाॅ.प्रशांत अ.साबळे
ArticleID : 344
Download Article
Abstract :

बीडचा इतिहास हा इसवी सन पुर्व काळापासून सुरू होतो. इसवीसन पुर्व काळापासून या भागात मानवी वस्ती होती. कारण आष्टी तालुक्यातील मायंबा गावाजवळील डोंगरामध्ये खोदण्यात आलेली अपूर्ण गुहा म्हणजे प्राचीन काळातील मानवाने लेणी खोदण्याचा केलेला अयषस्वी प्रयत्न म्हणावा लागेल.

Keywords :
References :

Recent Articles

Read More >>

Publication Place

Shri Ashok Shivaji Ekaldevi
Sr No 33/8/6 Wadgaon,
BK FL At No10,
Dnyanesh Apart
Pune - 411041
Mob : +91-9422460023
Email : g.sanjayjee@gmail.com