बाबा हाजी फरीद्दीन साहेब रहै. दर्गा (होटगी गाव).
Volume : I Issue : II October-2014
Kshirsagar Sunil Bhausaheb
None
ArticleID : 25
Download Article
Abstract :

बाबा हाजी फरीद्दीन साहेब रहै. दर्गा होटगी गाव ता. – द. सोलापूर या गावामध्ये असून तो या गावाचे ग्रामदैवत आहे. दक्षिण सोलापूर तालुक्याचे क्षेत्रफळ ११९५.३ स्क्वेअर कि. मी. आहे. हा दर्गा एक वैशिष्टयपूर्ण आहे. कारण हा दर्गा ज्या ठिकाणी स्थापन झालेला आहे, त्याठ

Keywords :
References :

Recent Articles

Read More >>

Publication Place

Shri Ashok Shivaji Ekaldevi
Sr No 33/8/6 Wadgaon,
BK FL At No10,
Dnyanesh Apart
Pune - 411041
Mob : +91-9422460023
Email : g.sanjayjee@gmail.com