Volume : III Issue : III November-2016
531
उत्तरशती का यात्रा साहित्य
डाॅ. विक्रम रामचंद्र पवार
Abstract References Keywords Download Article
528
महाराष्ट्रातील नव्या बुद्धिजीवी वर्गाची भूमिका
प्रा. दिगंबर शिवाजी वाघमारे
Abstract References Keywords Download Article
305
मराठवाड्याचा आर्थिक विकास : एक प्राथमिक अभ्यास
गायकवाड प्रेमचंद गुंडू
Abstract References Keywords Download Article
304
भारतीय स्वातंत्र्यलढयातील नागपूर शहरातील महिलांचे कार्य - एक अध्ययन
प्रा. राजु भा. खरडे
Abstract References Keywords Download Article
303
गोंड आदिवासी जमातीची संस्कृती
प्रा. नवनाथ पाटोळे
Abstract References Keywords Download Article
302
द:खन में किले का महत्त्व (विशेष संदर्भ – शिवाजी किला प्रशासन)
डॉ. पठाण झेड ए.
Abstract References Keywords Download Article
301
वासुदेव दास्ताने यांचे राष्ट्रीय शिक्षण चळवळीत योगदान (१९२० ते १९२३)
प्रा. डॉ. दिनेश रामदास महाजन
Abstract References Keywords Download Article
300
प्राचीन भारतीय बुद्धकालीन शिक्षण पद्धती
कौतिक नामदेव दांडगे
Abstract References Keywords Download Article
299
सुफी आणि संगीत कला
प्रा. संजय पत्की
Abstract References Keywords Download Article
298
कथाकार: नरेंद्र कोहली का चरित्र
प्रा.डाॅ.सौ.सुरैया इसुफअल्ली शेख.
Abstract References Keywords Download Article

Recent Articles

Read More >>

Publication Place

Shri Ashok Shivaji Ekaldevi
Sr No 33/8/6 Wadgaon,
BK FL At No10,
Dnyanesh Apart
Pune - 411041
Mob : +91-9422460023
Email : g.sanjayjee@gmail.com